O firmie PDF Drukuj Email
O FIRMIE

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego "Mazowieckie Mosty" Sp. z o.o. rozpoczęło działalność gospodarczą w 1991 roku. Firma powstała w efekcie zmian strukturalnych jakie nastąpiły w drogownictwie w 1990 roku, w oparciu o kadrę inżynieryjno - techniczną byłego Rejonu Budowy Mostów w Mińsku Mazowieckim.

 

Spółka zajmuje się budową, przebudową i remontami obiektów inżynierskich budownictwa komunikacyjnego, produkcją betonu towarowego, prefabrykatów betonowych i żelbetowych oraz produkcją i montażem mostowych barieroporeczy, barier stalowych i ekranów akustycznych.

 

Posiadamy własną pracownię projektową i współpracujemy z wieloma renomowanymi firmami krajowymi i zagranicznymi, co umożliwia oferowanie kompleksowych usług na wysokim poziomie technicznym i organizacyjnym.

 

P.B.L. "Mazowieckie Mosty" Sp. z o.o. dysponuje własną bazą administracyjno - produkcyjną wyposażoną w węzły betoniarskie w Mińsku Mazowieckim i Płońsku oraz wytwórnią konstrukcji stalowych PPHU "POMTOR" Sp. z o.o. w Rypinie.

 

Od roku 2004 pracujemy w oparciu o System Zapewnienia Jakości zgodny z Europejska Normą ISO 9001:2000.

 

WŁADZE SPÓŁKI

 

RADA NADZORCZA:

Edward Baran - Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Elżbieta Kalinowska - Członek Rady Nadzorczej.

Ryszard Kurowski - Członek Rady Nadzorczej.

 

ZARZĄD:

Jerzy Kalinowski - Prezes Zarządu.

Małgorzata Gliniewicz - Główny księgowy, Członek Zarządu.

Artur Bodzak - Prokurent.

 

Spółka opiera swoją działalność na kadrze technicznej i załodze charakteryzującej się doświadczeniem, wysoką wiedzą techniczną i organizatorską, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach budownictwo mostowe, drogowe, ogólne i hydrotechniczne - łącznie 11 osób.